לכבודם ולזכרם

של שורדי השואה יוצאי יוון שהיו במחנות ההשמדה.

מצאתם קרוב משפחה, שלחו אלינו מייל לפי הכתובת הבאה. ספרו על הדמות, ואנו נשמח להרחיב את המידע לידיעת כולם.
שלחו את הפרטים ל: [email protected]

עמוד 1

עמודים:  1 | 2 | 3 | 4 | 5

נג'רי אברהם

109661

מנו לאון

137096

מנו רחל

77036

מנו רינה

42978

מנחם יוסף

114418

נחמה נחמיה

109645

נחמיאס סטלה

42945

נחמיאס רחל

41062

נחמן דורה

39386

נחום יעקוב

117386

נחום שרה

39022

נחמה יעקוב

122256

נצחון יעקוב

182313

סטרומסה ג'ק

121097

סידס יעקוב

112568

סלוניקיו קלרה

40429

נער יוסף

115209

נצחון אסתר

A-8394

נצחון טובה

40325

ענן פולה ברגן בלזן

פוליקר יעקב

111377

פטילון גבי

110317

פיצון דוד

113203

סרדס אליקי

A-8425

עזרתי חנה

77177

עזרתי יעקב

119856

עמר סטלה

69650

פרנטה אהרון

116192

פרץ ישראל

A-15542

פיצון יוסף

109693

צבי דניאל

118863

מצא צדוק

182269

פסח משה

114508

פרדו אברהם

115247

פרחיה דוד

137121

צרפתי רפאל

116230

צרפתי שלמה

114554

קבילי יצחק

116475