לכבודם ולזכרם

של שורדי השואה יוצאי יוון שהיו במחנות ההשמדה.

מצאתם קרוב משפחה, שלחו אלינו מייל לפי הכתובת הבאה. ספרו על הדמות, ואנו נשמח להרחיב את המידע לידיעת כולם.
שלחו את הפרטים ל: [email protected]

עמוד 3

עמודים:  1 | 2 | 3 | 4 | 5

כהן שרה

41031

לוי אברהם

115124

לוי דריו

113134

לוי מרסל

116491

לוי סנור

111309

מאיו מרדכי

182086

מאסטרו יעקוב

109625

יוחנה דניאל

182599

יוחנן אמיליה

A-8366

יום-טוב אלי

109503

יחיאל אלברט

118988

יחיאל דניאל

109785

יחיאל שרינה

41534

יצחק שמואל

116438

יקר חנה

77118

אלקפס אהרון

121949

אלקפס ג'וליה

77151

אמנון מטילדה

44566

אמר-אל הוגו

114105

אנג'ל יצחק

115851

אספורמס יוסף

109460

אספורמס משה

111416

אקוניס אלגרה

45058

גטניו נטה

A-8354

ג'יברי יעק

122084

גנון יצחק

182558

גרוטס אברהם

117289

גרוטס בלה

40740

ג'רסי יוסף

109477

ג'רסי עובדיה

117449

גרשון דורה

41614

חנוכה צילה

39275

חסיד יוסף

ברגן בלזן

טבע אברהם

114608

טבע אליהו

111438

טיאנו יצחק

115356

טרפון אסתר

76961

יהודה שלמה

110214

אבלס דייזי

40020

אלאלוף ויטל

109420