לכבודם ולזכרם

של שורדי השואה יוצאי יוון שהיו במחנות ההשמדה.

מצאתם קרוב משפחה, שלחו אלינו מייל לפי הכתובת הבאה. ספרו על הדמות, ואנו נשמח להרחיב את המידע לידיעת כולם.
שלחו את הפרטים ל: [email protected]

עמוד 5

עמודים:  1 | 2 | 3 | 4 | 5

כהן דוד

182154

כהן עובדיה

114251

כהן משיח

182160

כהן אלי

136994

כהן אליהו

114222

ישראל מרדכי

115059

כהן משה

116034

כהן יצחק

114252

כהן יעקב

137000

כהן יעקב

116031

כהן שלמה

116036

כהן רגינה

40091

כהן יצחק

114262

כהן אסתר

77067

טיאנו שמואל

109773

רבקה פילו

38989

שרה חנניה

40145

משה חנניה

115981

מתיתיהו אלחנתי

114928

ליאטו ברכה

115930

לאון פילו

112545

חנן אברהם

109489

שלמה אקוניס

115882

בנבנישתי ברטה

40106

ניסים בכר

122028

יעקב ג'קו פילו

137126

מרדכי ישראל,

115059

ז'ק יעקב ארויו

121944

עזרתי יוסף

115999

עזרתי (רחל) רשל

43339

דויד ברוך

116366

כהן שמואל

109531

יעקב ברכה

136934

יצחק בנבנשתי

109452

שלמה חגואל

137047